VTEM skitter

Commercial & Corporate Investigations

VTEM skitter

30 Years Experience

VTEM skitter

Male & Female Private Detectives Available

VTEM skitter

International Private Investigation Agency

PII yn wasanaeth llawn cwmni ymchwilio preifat gyda dros 30 mlynedd o brofiad.

 

Gweithredu ledled y DU a thramor.

 

 

 

Manylion y cwmni

 

Preifat ymchwiliad International Ltd

 

Cyfeiriad swyddfa pennaeth:


Kemp House, ffordd Dinas 152-160
London
EC1V 2NX
Y Deyrnas Unedig


Rhif ffôn am ddim: + 44 (8008) 321 362
E-bost: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Cymru Rhif cofrestredig: 09860095

 

Rhif cofrestru diogelu data: Z8716986
Rhif TAW cyllid a Thollau EM – 913 5034 55
Indemniad proffesiynol na fydd yswiriant – RTT200694/0085


Gweithrediadau rhanbarthol:

 

London Manceinion Newcastle Stafford Rhydychen                                           

As featured on :

Ein gwasanaethau

Ymchwilio i dwyll cyfrifiadur
Ffug ac ymchwilio ladrad
Dad-bygio
Ymchwiliadau yswiriant
Gwaith fforensig
Canfod gwasanaethau yn gorwedd
Gwasanaethu broses
Tyst proffesiynol
Gwyliadwriaeth
Olrhain pobl ar goll
Olrhain asedau
Apêl troseddol & amddiffyn
Drwgfathu twyll a lladrad

Rydym yn deall

Rydym yn deall y gall fod yn anodd gwneud galwad ffôn yn ein Asiantaeth, ond gallaf eich sicrhau chi yn cael eu cyfarch gan un ein dealltwriaeth a ditectif preifat proffesiynol ac ymchwilwyr yn gyfrinachol o hyder ac yn llenwi preifatrwydd.

Ar gyfer ein tîm o ymchwilwyr preifat cymeradwy i gynnal ymgynghoriad preifat a chyfrinachol am ddim, rhowch alwad.

Amlinellwch eich broblem ac anghenion, yn arbennig yr ardal yr ymholiad. Cofiwch adael rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost a chawn yn ôl atoch gyda dichonoldeb a'r costau tebygol o gynnal eich aseiniad.

24/7Service

Rydym yn cynnig gwasanaeth llawn ar gael yn rhwydd ar fyr rybudd-24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Holl gyfarfodydd a thrafodaethau yn gyfrinachol. Os ydych chi'n teimlo y gallai gwasanaethau y ymchwilydd preifat yn helpu i ddatrys eich problem chi, cysylltwch â ni.

Balchder inni!

Rydym yn ymfalchïo mewn profiad tymor hir i roi ymrwymiad 100% mewn gwasanaeth ein cleientiaid, boed yn breifat neu corfforaethol.